Merkez Hakkında

Merkezin amacı; Afrika’daki eğitim, kültür, din, tarih, sanat, hukuk, siyaset ve ekonomi alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak ve bu alanda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde Afrika’ya yönelik araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaktır.